Jak nastolit rodinnou harmonii? Jak přivést školáka k učení? Hravě!

Aktuálně

Listopad-prosinec

odkaz hlava
Rok 2018 - jaký bude?
...
Prý se budeme ještě více učit žít svou pravdu. A chápat, že každý jednotlivec si zase žije tu svou. A všichni jsme v pořádku.
...
Jinak ale budeme dál potkávat své blízké a navazovat nové vztahy, uklízet svůj domov, starat se o své zdraví a pečovat o své děti - tu největší radost, kterou na tomto světě máme. Užívejme si ji, dokud trvá, a snažme se, aby také naše děti měly radost z nás - rodičů! Tak ať je rok 2018 šťastný!

Vaše Hravá Úča

Moudro na tento měsíc

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“
(Oscar Wilde)

Chcete-li nám něco napsat, klikněte na Hravou Úču.

© Všechna práva vyhrazena - Mgr. Markéta Klingerová

Vytvořili v ANTstudio.cz