Jak nastolit rodinnou harmonii? Jak přivést školáka k učení? Hravě!

Tvrdé a měkké souhlásky

Nemá cenu mořit dítě každý den dlouhými diktáty nebo doplňovacími cvičeními. Naučit ho, po kterých souhláskách se v češtině píše i, je jednoduché: je to "c" a "j"! A pak samozřejmě všechna písmena s háčkem - to si zapamatuje každý. Můžete vyzvat dítě, aby Vám říkalo všechna slova, na která si vzpomene, ve kterých je po měkké souhlásce i. Při hledání takových slov si dostatečně vtiskne do paměti, o které souhlásky se jedná. Pak ať napíše na každou měkkou slabiku jedno slovo; to pro jeden den stačí.
Pokud si školák nemůže zapamatovat hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny, pomůžeme mu třeba větou "Hoch krade tón" - tam jsou všechny tvrdé souhlásky popořadě. A zase je dobré nechat dítě vymýšlet slova, kde se tvrdé slabiky vyskytují. Můžete společně tvořit pohádku, aby v každé větě jedno takové slovo bylo. Nebo můžete dítěti dávat hádanky - řeknete větu, kde je několik i/y, ale jenom jedno po tvrdé souhlásce; když ho objeví, napíše ho. Další způsoby procvičování Vás budou určitě postupně napadat, nebo si něco vymyslí dítě samo.
Naučte svého školáka, aby si (dokud ještě nemá slova zažitá) vždycky v duchu řekl: jaká je to souhláska - tvrdá, měkká, nebo obojetná? A podle toho napsal i/y. Užitečné je také pravidlo: Když nevím, jaké i/y napsat, napíšu měkké. Děti samy většinou dělají opak, ale slov s "y" je mnohem méně než s "i", takže pak mají zbytečně více chyb.
A co obojetné souhlásky? O vyjmenovaných slovech si povíme příště.

© Všechna práva vyhrazena - Mgr. Markéta Klingerová

Vytvořili v ANTstudio.cz