Jak nastolit rodinnou harmonii? Jak přivést školáka k učení? Hravě!

Jednotlivé hry pro děti


Milí rodiče, nová hra Písmenka na hřišti umožňuje dětem na prvním stupni - a to i těm s poruchou učení - hravě skládat a číst písmena, slabiky i slova (třeťáci a výš i ta vyjmenovaná), a také procvičovat i některé slovní druhy a vzory podstatných jmen.

Upozornění - pokud by se Vám nezobrazil správně objednávkový formulář, můžete si hru objednat přes email: info@hra-skolou.cz.

Z ostrova na ostrov

3dílná hra na procvičení určování pádu, čísla, rodu a vzoru podstatných jmen.

Obsahuje 4 loďky, 2 herní plány, 2 hráče navíc :), kartičky a puzzle. DETAIL

375,- Kč

 
Krabice

Písmenka na hřišti

 

Hry pomáhají nejen vytvářet a upevňovat schopnosti a dovednosti potřebné pro čtení a psaní, ale procvičují i některé slovní druhy, vyjmenovaná slova a vzory podstatných jmen.

Krabice obsahuje 6 herních plánů (= 3 oboustranné), 5 sad kartiček, pravidla 27 her

S veselými ilustracemi Terezy Benediktové a metodickými poznámkami Mgr. Jany Mrázkové.

Ukázka pravidel her:

Barevná věta (herní plán prolézačka)Ukázka kartičekHrací plán Houpačky

Hraje se pouze se slovy, která jsou barvou rubové strany rozdělená na podstatná jména, přídavná jména,  zájmena a slovesa. Hráči je společně roztřídí podle barev (později možno podle slov) na hromádky (zvlášť podstatná jména, zvlášť zájmena atd.) a položí je na stůl tak, že první jsou přídavná jména a pod nimi (na stejné úrovni) zájmena, vedle (jako druhá v pořadí) jsou podstatná jména, a nakonec slovesa.

Varianta 1: Kartičky jsou slovy navrch. První hráč si vybere buď přídavné jméno nebo zájmeno (např. „veselý“ nebo „můj“) a položí ho do 1. políčka v 1. řádku. Druhý hráč si vybere takové podstatné  jméno, aby se rodem a číslem hodilo k prvnímu slovu (např. „pes“). Další hráč pak vybere sloveso, které větu smysluplně dokončí (např. „skáče“). Další větu (do 2. řádku) začíná tvořit druhý hráč. Po dohodě je možné tvořit i legrační nesmyslné věty (Např. „Můj pes žehlí.“), ale vždy při zachování správného rodu a čísla. Hra končí, když už nelze sestavit žádnou další větu (nebo po složení předem dohodnutého počtu vět). Pokud hráči sestavili i legrační větu (-y), mohou k ní pak nakreslit obrázek (např. žehlícího psa).
...


Těžké slovo (herní plán houpačky)

Hraje se s velkou nebo malou abecedou. Hráči si berou písmena a snaží se sestavit čtyřpísmenné slovo (buď každý sám u sebe na stole, nebo společně pokládáním písmen rovnou na houpačku). Hotové slovo umístí na levou polovinu horní houpačky. Aby se mohla převážit doprava, je třeba společně sestavit slovo, které začíná posledním písmenem slova, které umístili doleva (např. sestavili slovo MÍSA, nyní hledají slovo začínající na A – např. AUTO, AHOJ…); zkušeností dospějí k poznání, která písmena jsou problematická – např. Y). Obdobně postupují u druhé houpačky, aby se zase mohla převážit zpět. Složená slova si mohou i zapsat, aby na konci hry viděli, kolik jich dokázali sestavit.


535,- Kč

 

© Všechna práva vyhrazena - Mgr. Markéta Klingerová

Vytvořili v ANTstudio.cz