Jak nastolit rodinnou harmonii? Jak přivést školáka k učení? Hravě!

Soubory her pro děti

 A teď naše nabídka (ceny jsou konečné – nejsme plátci DPH):

(podívejte se také na JEDNOTLIVÉ HRY)

Čarodějný les

OMLOUVÁME SE, ALE TATO HRA JE VYPRODÁNA.

Soubor společenských her (nejen) pro prvňáčky.

13 her (pro 2-4 hráče) na procvičení: čtení a psaní písmen, slabik, slov a vět, počítání, sčítání a odčítání do 20, pojmenování částí lidského těla, hodin, dnů v týdnu, měsíců, ročních období. 13.hra shrnuje procvičené učivo.

Soubor obsahuje 4 dřevěné figurky, hrací kostku, 3 speciální kostky s písmeny, různé karty a kartičky, herní plány. DETAIL

 

Mořem, pralesem, pouští

OMLOUVÁME SE, ALE TATO HRA JE VYPRODÁNA.

Soubor společenských her (nejen) pro druháky.

13 her (pro 2-4 hráče) na procvičení : druhů hlásek a vzorců slov, druhů vět, i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, pravopisu skupin s ě, slov souznačných a protikladných, slov nadřazených a podřazených, sčítání a odčítání do 100, o n více/méně, n-krát více/méně, geometrických tvarů, násobilek, kde žijí a rostou zvířata a rostliny, dopravních předpisů, lidských smyslů, etap lidského života. 13.hra shrnuje procvičené učivo.
Soubor obsahuje 4 dřevěné figurky, hrací kostku, 1 speciální kostku s písmeny, různé karty a kartičky, herní plány. DETAIL

 

Na sever a na jih

OMLOUVÁME SE, ALE TATO HRA JE VYPRODÁNA.

Soubor společenských her (nejen) pro třeťáky.

15 her na procvičení: slovních druhů, vyjmenovaných slov, určování pádu, čísla a rodu podstatných jmen, rozkladu v desítkové soustavě, zaokrouhlování, násobení a dělení (i se zbytkem), písemného sčítání a odčítání, orientace na mapě, co se z čeho vyrábí, využití obchodů, služeb a způsobů placení.

Soubor obsahuje 4 dřevěné figurky, hrací kostku, různé karty a kartičky, herní plány. DETAIL

685,- Kč

 

© Všechna práva vyhrazena - Mgr. Markéta Klingerová

Vytvořili v ANTstudio.cz