Jak nastolit rodinnou harmonii? Jak přivést školáka k učení? Hravě!

Naše hry pro Vaše školáky

Hry pro děti, deskové hry, hry pro malé děti, rady pro rodiče, deskové hry, učení


Milí rodiče, nabízíme nyní hru Písmenka na hřišti, díky které děti na prvním stupni - a to i ty s poruchou učení - hravě skládají a čtou písmena, slabiky i slova (třeťáci a výš i ta vyjmenovaná), mohou si i procvičovat některé slovní druhy a vzory podstatných jmen.

foto hry pro dětifoto hry pro děti 2

Chci jít rovnou na >  PŘEHLED HER

 

Ze své praxe víme, že Vás, pečlivých rodičů, kteří se snaží pomoci svým dětem s učením, je opravdu hodně. Trávit delší čas suchopárným školním cvičením však bývá spíše kontraproduktivní; dítě je unavené, mrzuté, roztěkané, bez zájmu. Postupem času se mu v podvědomí usadí pocit „učení = mučení“ a s pracovní morálkou je navěky ámen. Ani Vy z takové domácí přípravy nejste nadšeni. Nakonec se na dítě třeba i rozzlobíte, a je po rodinné pohodě.

Naše společenské hry pro školáky procvičují jednotlivé okruhy učiva 1.stupně ZŠ takovou formou, že si děti téměř ani nevšimnou, že se učí. Jsou vymyšleny tak, aby procvičily danou látku jaksi mimochodem a pozornost dítěte se upírá spíše k požitku ze hry.

Protože

  • ne každé dítě se bude samo těmto činnostem věnovat.
  • děti mladšího školního věku většinou nechtějí být samy; chtějí trávit čas s rodiči nebo kamarády.
  • když něco děláte s dítětem společně (tedy nefungujete pouze jako dozorce nebo kontrolor), zvyšuje se jeho sebevědomí, učí se komunikovat a spolupracovat. Navíc při hře panuje uvolněnější atmosféra a méně hrozí, že budete netrpěliví nebo dokonce rozzlobení. Proto je dítě ochotnější Vám vyhovět a váš vzájemný vztah vzkvétá.
  • získáváte čas – učíte se a zároveň si spolu hrajete, takže čas povinností a čas společné zábavy splývají v harmonický celek.
  • při hraní našich stolních her si děti kromě daného učiva procvičují také logické a strategické myšlení, paměť, tvořivost a vyjadřování.


© Všechna práva vyhrazena - Mgr. Markéta Klingerová

Vytvořili v ANTstudio.cz